Dąb

Dąb – właściwości fizyczne i mechaniczne

Dotyczy: Dąb szypułkowy (Quercus robur) i dąb bezszypułkowy (Quercus petraea)

Właściwość Wilgotność pomiaru Wartość minimalna Wartość średnia Wartość maksymalna
Gęstość objętościowa w stanie powietrznosuchym: 15%  440 kg/m³  690 kg/m³  960 kg/m³
Gęstość objętościowa przy wilgotności 23%: 23  760 kg/m³
 Wytrzymałość na ściskanie – wzdłuż włókien: 15%  48 MPa  65 MPa  70 MPa
  Wytrzymałość na ściskanie – w poprzek włókien:  15%  11 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie – wzdłuż włókien:  15%  90 MPa
Wytrzymałość na rozciąganie – w poprzek włókien: 15% 4 MPa

 

Makroskopowe cechy rozpoznawcze:

Biel wąski, żółtobiały, twardziel brunatna. Na przekroju poprzecznym widoczne promienie rdzeniowe oraz duże naczynia zgrupowane pierścieniowo w drewnie wczesnym. Na przekroju promieniowym wysokie promienie rdzeniowe w postaci błyszczących smug (błyszcz)

Najważniejsze cechy techniczne:

Drewno ciężkie, łupliwe, trwałe. Biel nietrwały i nieużyteczny. Drewno szerokosłoiste twarde, o wysokich własnościach mechanicznych, trudne w obróbce. Drewno wąskosłoiste miękkie i łatwe w obróbce.

Zastosowania:

Budownictwo lądowe i wodne. Podkłady kolejowe. Prowadnice szybowe. Drewno szkutnicze. Wagony, samochody. Meble i stolarka. Okleiny i deszczułki posadzkowe. Kołodziejstwo. Beczki piwne i winne. Płyty wiórowe. Ekstrakcja garbników. Piroliza.

Źródło: Franciszek Krysik – Nauka o drewnie